فروش دستگاه مهربرجسته فروش دستگاه های مهرسازی ژلاتینی و برجسته با آموزش کامل ویدیویی فارسی و جزوه راهنما - گارانتی یکساله فول و ده سال پشتیبانی فنی - تامین مواد اولیه ساخت مهر و کلیشه- دستگاه مهر ژلاتینی - دستگاه مهر برجسته - دستگاه مهر پرسی - دستگاه مهر لیزری- شغل پردرآمد- کار - شغل یابی - کاریابی http://mohrbarjaste.mihanblog.com 2018-01-23T07:57:21+01:00 text/html 2018-01-22T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی دستگاه کلیشه سازی http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/84 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>کلیشه سازی</b></font> شامل ساخت کلیشه های ژلاتینی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و فلزی می شود <b>کلیشه طلاکوب</b> , کلیشه تامپو <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و <b>کلیشه کارتن سازی</b> و کلیشه دستگاه چاپ سیلک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <a href="http://irmohr.blogfa.com/post/97" target="_blank" title="دستگاه کلیشه سازی "><b>دستگاه کلیشه سازی</b></a> انجام میشود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1549019/klishe_sazi.jpg" alt="دستگاه کلیشه سازی " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای<b> ساخت کلیشه</b> به <a href="http://www.mohr123.ir/index.php?cPath=37" target="_blank" title="لوازم کلیشه سازی "><b>لوازم کلیشه سازی</b></a> هم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نیاز داریم که شامل کاغذ کالک , اسپری مخصوص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کلیشه سازی و کلیشه خام می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <a href="http://www.irmohr.com/news.php?extend.21" target="_blank" title="دستگاه کلیشه سازی "><b>دستگاه کلیشه سازی</b></a> علاوه بر ساخت کلیشه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">می توان انواع مهر ژلاتینی و مهر برجسته را <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هم براحتی و با کمترین هزینه ساخت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه کلیشه ساز </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش کلیشه سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم کلیشه سازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2018-01-08T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی دستگاه مهرسازی لیزری http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/83 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>دستگاه لیزری ساخت مهر</b></font> با آموزش رایگان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و قابلیت <b>ساخت مهر فوری</b> در چند ثانیه بهمراه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم مهرسازی لیزری</b> و پشتیبانی پس از فروش <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دائمی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/95" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی لیزری"><img src="http://silkomohr.ir/images/silkomohr2/mohreleizeri.jpg" alt="دستگاه مهر لیزری" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/98" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی لیزری">دستگاه مهر لیزری</a></b> ساخت مهر را بسیار با کیفیت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و با سرعت بالا می سازد ساخت مهر فوری که <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">به آن <b>مهر پلیمری</b> و مهر ضد جعل هم می گویند <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">در چند ثانیه بدون نیاز به تخصص و تجربه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای<a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/26" target="_blank" title="مهر لیزری"><b> مهر لیزری</b></a> بجای ژلاتین مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از فوم مخصوص مهر لیزری که همان پلیمر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی است استفاده میشود بجای دسته مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ژلاتینی هم از <b>دسته مهر لیزری</b> استفاده میشود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه ساخت مهر لیزری </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">1600000 تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش ساخت مهر لیزری <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2018-01-01T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی لوازم مهر فوری http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/82 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم</b> مورد نیاز برای <b>ساخت مهر فوری</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">علاوه بر <font color="#FF0000"><b>دستگاه مهر فوری</b></font> شامل ژلاتین <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">خام , کاغذ کالک , اسپری مهرسازی , انواع <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دسته مهر فشاری و اتوماتیک , چسب دوطرفه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بهمراه نرم افزار طراحی مهر می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1549019/mohrsazfori.jpg" alt="دستگاه مهر فوری" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>ساخت مهر فوری</b></font> بسیار ساده و کم هزینه است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرهای فوری مثل مهر بانک ها , مهر شرکت و</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر پزشک , مهر دسته چک , مهر شخصی و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر مدارس می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>قیمت ساخت مهر فوری</b></font> که در 10 دقیقه با <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/69" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی فوری">دستگاه مهرسازی فوری</a></b> و با کیفیت بسیار بالا <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخته میشود کمتر از 1000 تومان است در حالی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">که <b>قیمت فروش مهر فوری</b> بالای 10 هزار تومان است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه ساخت مهر فوری</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم مهرسازی فوری</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش ساخت مهر فوری <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-12-25T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی دستگاه مهرسازی ارزان http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/81 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>دستگاه ارزان قیمت مهرسازی</b></font> با لامپ های <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یووی مخصوص مهرسازی اصلی و بردهای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دیجیتالی از 85 هزار تومان بهمراه آموزش <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">رایگان و <b>لوازم مصرفی مهرسازی</b> <br></font></div><div align="center"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/dastgahMohrsaz.jpg" alt="انواع دستگاه مهر سازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></b></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/105" target="_blank" title="مهرسازی">مهرسازی</a></b> را میتوان بسادگی و در زمان کم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <b>میز نور مهرسازی</b> که باید حتما دارای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لامپ های مخصوص مهرسازی باشد انجام داد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لامپ مهرسازی مثل لامپ مهتابی سفید است اما <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نور آن آبی روشن است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بغیر از <b>دستگاه ساخت مهر</b> به مواد اولیه مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و پرینتر مهرسازی , کامپیوتر و نرم افزار طراحی مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هم نیاز داریم ژلاتین خام , اسپری مهرسازی , کاغذ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کالک و دسته مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر ارزان </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول تعویض <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>ملزومات مهرسازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش ساخت مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-12-11T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی دستگاه مهر ساز http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/80 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">فروش <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی"><b>انواع دستگاه مهر سازی</b></a> برجسته و ژلاتینی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با لامپ های مخصوص مهرسازی و بردهای دیجیتال <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">اصلی مناسب برای ساخت انواع مهر ژلاتینی , مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برجسته و مهر فلزی بهمراه آموزش رایگان و تامین <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لوازم مصرفی مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/80" target="_blank" title="دستگاه مهرساز"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368608/dastgahMohrsaz.jpg" alt="قیمت دستگاه مهر ساز" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>دستگاه مهرساز</b></font> مدل های مختلفی دارد مثل دستگاه مهرساز <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستی و یا <b>دستگاه مهر ساز اتوماتیک</b> اما مهمترین <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نکته در <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/105" target="_blank" title="خرید دستگاه مهرسازی"><b>خرید دستگاه مهرسازی</b></a> لامپ های دستگاه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">است که باید حتما ل<b>امپ یووی مخصوص مهرسازی</b> باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">پس از <font color="#FF0000"><b>خرید دستگاه مهر ساز</b></font> نوبت به خرید مواد مصرفی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی مانند ژلاتین خام , کاغذ کالک , اسپری <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی , دسته مهر و چسب دوطرفه می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#000099"><b>دستگاه مهر سازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهر سازی رایگان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>ملزومات مهر سازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-11-27T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی خرید اینترنتی دستگاه مهر http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/79 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/108" target="_blank" title="خرید دستگاه مهرسازی"><b>خرید دستگاه مهر سازی</b></a> بصورت <b>اینترنتی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و یا حتی حضوری باید دقت نمود که لامپ های <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاه از نوع <font color="#FF0000"><b>لامپ مخصوص مهرسازی</b></font> باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لامپ های مهرسازی از نوع <b>یووی ماوراء بنفش</b> است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">که مثل مهتابی سفید است اما نور آن ماوراء بنفش است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/79" target="_blank" title="خرید اینترنتی دستگاه مهرسازی "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1588804/MohrB12000.jpg" alt="خرید دستگاه مهرسازی" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>آموزش مهر سازی</b> بصورت ویدیویی بهمراه دستگاه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">موجود است و نیازی به آموزش حضوری نیست کار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/42" target="_blank" title="انواع دستگاه مهر "><b>دستگاه مهر</b></a> ساده و بدون نیاز به تخصص و تجربه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهر سازی</b> را می توان در یک فضای کوچک و با <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">سرمایه کم با یک <b><a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/65" target="_blank" title="دستگاه کوچک مهرسازی">دستگاه کوچک مهرسازی</a></b> و مقداری <br></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">لوازم مصرفی شامل<b> ژلاتین خام</b> , کاغذ کالک , دسته مهر <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">و چسب دوطرفه بهمراه <b>حلال ژلاتین شور</b> و فرچه شستشو <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">شروع کرد <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09124526223</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر</b></font> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول تعویض <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">نرم افزار فارسی طراحی مهر <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">پکیج صدها طرح مهر رایگان <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">آموزش مهر سازی رایگان <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b>مواد مصرفی مهرسازی</b> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 880 هزار تومان <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09193519931</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font><br></div> text/html 2017-11-06T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی خرید ژلاتین مهرسازی http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای تهیه <font color="#FF0000"><b>ورق ژلاتین مهرسازی</b></font> باید <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">حتما از<a href="http://www.mohr123.ir/product_info.php?cPath=31&amp;products_id=403" target="_blank" title="ژلاتین ژاپنی"><b> ژلاتین ژاپنی</b></a> یا <b>ژلاتین آلمانی</b> استفاده <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نمود ژلاتین پس از <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی"><b>دستگاه مهرسازی</b></a> مهمترین <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">عنصر در ساخت مهر است ژلاتین با کیفیت در <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کنار <b>دستگاه مهر</b> با لامپ های یووی مخصوص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی خروجی مهر با کیفیت را دارد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/96" target="_blank" title="مواد اولیه مهرسازی"><img src="http://irmohr.com/images/mohrha/mohr123.ir.jpg" alt="لوازم مهرسازی" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بجز <a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/76" target="_blank" title="خرید دستگاه مهر"><b>خرید دستگاه مهر</b></a> و ژلاتین مهر برای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخت مهر به اسپری بلک تونر , کاغذ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کالک , پایه مهر چسب دو طرفه بهمراه پرینتر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مخصوص مهرسازی , کامپیوتر و نرم افزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">طراحی مهر نیاز است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهرسازی رایگان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم مهرسازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-10-30T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی مواد اولیه مهرسازی http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/77 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>مواد اولیه</b></font> مورد نیاز برای <b><font color="#FF0000">مهر سازی</font></b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شامل <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/42" target="_blank" title="انواع دستگاه مهر"><b>دستگاه مهر</b></a> , ژلاتین خام , کاغذ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کالک برای پرینت طرح مهر , اسپری <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی , چسب دوطرفه , انواع دسته مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و کامپیوتر , <b>پرینتر مهرسازی</b> بهمراه نرم افزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">طراحی مهر و نمونه طرح آماده مهرسازی می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/50" target="_blank" title="لوازم مهر سازی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1549019/MavadeMohr.jpg" alt="لوازم مهرسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>مهرسازی</b></font> با روش جدید بسیار کم هزینه و ساده <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شده است<b> ساخت مهر اماده</b> کمتر از 1000 تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هزینه دارد و طی 10 دقیقه ساخته میشود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>دستگاه ساخت مهر</b> دو مدل دستی و اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دارد <b>قیمت دستگاه مهرسازی دستی</b> از 70 هزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تا 230 هزار تومان و&nbsp;<b><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/92" target="_blank" title="قیمت دستگاه مهرسازی اتوماتیک">قیمت دستگاه مهر اتوماتیک</a> </b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 600 هزار تا 850 هزار تومان است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش رایگان مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض فول <br></font></div><div align="center"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">لوازم مهرسازی</font></b></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 850 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-10-23T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی خرید دستگاه مهر http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مناسب ترین <a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/100" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی ">دستگاه مهرسازی</a> برای خرید <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاهی است که لامپ های آن از نوع <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یووی مخصوص مهرسازی باشد این لامپ ها <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مثل لامپ مهتابی هستند ولی نور آن آبی روشن <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">است که به آن نور ماوراء بنفش هم می گویند <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/105" target="_blank" title="خرید دستگاه مهرسازی "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1588804/MohrsaziGheymat.jpg" alt="قیمت دستگاه مهرسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">علاوه بر <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/108" target="_blank" title="خرید دستگاه مهرسازی"><font color="#CC0000"><b>خرید دستگاه مهرسازی</b></font></a> به خرید ملزومات <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی و پرینتر مهرسازی بهمراه نرم افزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">طراحی مهر و کامپیوتر هم نیاز داریم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">حتما <a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/28" target="_blank" title="انواع دستگاه مهر "><b>دستگاه مهر</b></a> را از شرکت های معتبر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">خریداری نمایید تا هم از کیفیت و لامپ ها <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و قطعات دستگاه مطمین شوید و هم از گارانتی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاه که معتبر باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>دستگاه مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش رایگان مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم ساخت مهر</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نرم افزار فارسی طراحی مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 850 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-10-16T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی فروش دستگاه مهرسازی http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/75 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">فروش <a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/74" target="_blank" title="انواع دستگاه مهر"><font color="#FF0000"><b>انواع دستگاه مهرسازی</b></font></a> در مدل های <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستی و اتوماتیک با لامپ های یووی <b>ژاپنی </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و بالاست های دیجیتالی از <b>70 هزار تومان </b>بهمراه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهرسازی , نرم افزار طراحی مهر و لوازم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخت مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1549019/mohrearzanjelatini.jpg" alt="دستگاه مهرسازی " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/28" target="_blank" title="انواع دستگاه مهر ">دستگاه مهر</a> در سه مدل دستی و سه مدل اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تولید میشود تفاوت<b> دستگاه مهرسازی دستی</b> و دستگاه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی اتوماتیک در مرحله شستشو و برجسته <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کردن مهر می باشد در مهرسازی دستی شستشوی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر بصورت دستی و در شستشوی اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مرحله شستشوی مهر بصورت کاملا اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انجام میشود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهرسازی</b> به لوازم و مواد دیگری هم نیاز دارد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ژلاتین خام , کاغذ کالک , اسپری مهرسازی , انواع <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دسته مهر , چسب دوطرفه و نرم افزار طراحی مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بهمراه کامپیوتر و <b>پرینتر مهرسازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهرسازی رایگان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم مهرسازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 850 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09192510283</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-10-09T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی دستگاه اتوماتیک مهرسازی http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/74 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاه های مهرسازی دو مدل است یکی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>دستگاه مهرسازی دستی</b> یا همان <a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/69" target="_blank" title="میز نور مهرسازی"><font color="#CC0000"><b>میز نور مهرسازی</b></font></a> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و دیگری <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/92" target="_blank" title="قیمت دستگاه مهرسازی اتوماتیک"><b>دستگاه مهرسازی اتوماتیک</b></a> که دارای مخزن <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شستشوی مهر اتوماتیک هم می باشد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/Mohrsaz.jpg" alt="دستگاه مهرسازی اتوماتیک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>دستگاه مهر اتوماتیک</b></font> علاوه بر میز نور یووی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با لامپ های ماوراء بنفش و بردهای دیجیتالی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دارای مخزن شستشوی مهر با بدنه گالوانیزه ضد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">زنگ , فرچه دست بافت , موتور و گیربکس <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آلمانی وکیوم دار با چهار جهت شستشوی اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و شیر تخلیه با بدنه استیل می باشد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تفاوت اصلی ساخت مهر بصورت دستی و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">اتوماتیک در مرحله <b>شستشوی ژلاتین</b> بعد از <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نوردهی می باشد که در دستگاه مهرسازی دستی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">این کار بصورت دستی و در دستگاه اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی بصورت اتوماتیک انجام میشود</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی دست</b></font>ی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 230 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه اتوماتیک مهر سازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 600 هزار تا 850 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09192510283</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-10-02T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی مهرسازی http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/73 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#CC0000"><b>مهرسازی</b></font> شامل ساخت مهر ژلاتینی برای <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">بانک , مهر دکتر , مهر شرکت , مهر دسته <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">چک و <b>ساخت مهر فلزی</b> مانند مهر محضر و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>مهر دفتر ثبت اسناد</b> و همچنین <b>ساخت مهر لیزری </b><br></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">یا مهر فوری می باشد <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/MohrjelatiniArzan.jpg" alt="دستگاه مهرسازی" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"><br></font></font></div><div align="center"><br><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی ">دستگاه مهرسازی</a></b> چند نوع است <b>دستگاه مهر ژلاتینی</b> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">و <b>دستگاه مهر برجسته</b> و <b>دستگاه مهر لیزری</b> که هر <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">سه مدل دستگاه ها برای ساخت مهرهای متنوع و <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">مختلف مناسب است</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">بغیر از <b>دستگاه مهر سازی</b> برای ساخت مهر به <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>مواد اولیه مهرسازی</b></font> , کامپیوتر , پرینتر مهرسازی <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">و نرم افزار طراحی مهرسازی نیاز داریم</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/22" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی ژلاتینی">دستگاه مهر سازی ژلاتینی</a></b> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تومان</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی فلزی</b></font> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 130 هزار تومان</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی لیزری</b></font> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 1300000 تومان</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09124526223</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09193519931</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font><br></div> text/html 2017-09-25T23:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی انواع دستگاه مهر سازی http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/72 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/65" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی ">دستگاه مهرسازی</a> از نظر مهرهای تولیدی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">به سه مدل <b>مهر لیزری</b> ,<b> مهر ژلاتینی</b> و مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برجسته فلزی و از لحاظ طرز کار به دو مدل <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستی و اتوماتیک تقسیم می شود <b>دستگاه دستی <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهرسازی</b> همان <a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/68" target="_blank" title="میز نور مهرسازی "><font color="#FF0000"><b>میز نور مهرسازی</b></font></a> است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1588804/MohrB12000.jpg" alt="انواع دستگاه مهرسازی" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهر لیزری</b> که به <b>مهر فوری</b> و مهر نوری هم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">معروف است با <font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر لیزری</b></font> در کمتر از <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چند ثانیه ساخته میشود مهر ژلاتینی و مهر فلزی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هر دو با یک دستگاه ساخته میشوند فقط تفاوت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">این دو مدل مهر در <b>مواد اولیه مهرسازی</b> است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لوازم مهرسازی لیزری , ژلاتینی و برجسته <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تقریبا مشترک است اسپری مهرسازی , کاغذ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کالک , چسب دو طرفه اما برای مهرسازی ژلاتینی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از ژلاتین خام , برای مهرسازی برجسته از نایلوپرینت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و برای مهرسازی لیزری از <b>پلیمر مهرسازی</b> استفاده میشود</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 850 هزار تومان</font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی لیزری</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 1300000 تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-09-11T21:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی دستگاه مهر سازی دستی http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/71 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی">دستگاه مهرسازی</a></b> در مدل های دستی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و اتوماتیک تولید میشود به <font color="#CC0000"><b>دستگاه مهر دستی </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">در بازار <a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/69" target="_blank" title="میز نور مهرسازی"><b>میز نور مهرسازی</b></a> هم می گویند که <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">میزی با بدنه چوبی یا فلزی با تعدادی لامپ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ماورائ بنفش و بردهای دیجیتالی برای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ طرح مهر روی ژلاتین است</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1549019/mohrdasti.jpg" alt="دستگاه مهرسازی دستی" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای ساخت مهر با <b>دستگاه دستی مهرسازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">باید طرح مهر را روی کاغذ کالک پرینت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">گرفته و با ژلاتین خام درون دستگاه مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستی بمدت 10 دقیقه زیر نور یووی قرار داد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تا طرح روی ژلاتین چاپ شود سپس با فرچه و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">حلال ژلاتین شور آن را شستشو داد تا <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برجسته شود</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>دستگاه مهرسازی اتوماتیک</b> علاوه بر امکانات <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاه مهر دستی دارای مخزنی برای شستشوی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">اتوماتیک مهر بدون نیاز به دست می باشد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی دستی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 230 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی اتوماتیک</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 600 هزار تا 880 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش رایگان مهرسازی <br></font></div><div align="center"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">لوازم مهرسازی</font></b></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">&nbsp;یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نرم افزار طراحی مهر فارسی<br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09192510283</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-08-21T21:40:00+01:00 mohrbarjaste.mihanblog.com هومن اصفهانی ملزومات مهر برجسته http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/70 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>ملزومات</b></font> و مواد اولیه برای <font color="#CC0000"><b>ساخت مهر</b></font> <br>برجسته علاوه بر <a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/30" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی برجسته"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی برجسته</b></font></a> <br>شامل ژلاتین مهر برجسته که به آن <b>نایلوپرینت</b> <br>هم می گویند , دسته مهر برجسته , اسپری <br>مهر برجسته , کاغذ کالک و چسب دوطرفه <br>بهمراه <b>نرم افزار طراحی مهر</b> و<b> پرینتر مهرسازی </b><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1549019/mohrBarjaste.jpg" alt="دستگاه مهر برجسته" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><b>مهرسازی برجسته</b> به همان سادگی مهرسازی <br>ژلاتینی و با <font color="#CC0000"><b>میز نور مهرسازی یووی</b></font> انجام <br>میشود تنها تفاوت مهر برجسته و مهر ژلاتینی <br>در <b>لوازم مهرسازی</b> و نوردهی و شستشوی <br>مهر برجسته است<br><br>با <b>دستگاه مهرساز برجسته</b> علاوه بر مهر فلزی <br>برجسته که برای ساخت <b>مهر محضر</b> و <b>مهر دفترخانه</b> <br>کاربرد دارد میتوان کلیشه فلزی طلاکوب و تامپو <br>و همچنین کلیشه کارتن سازی و کلیشه چاپ غلطکی <br>را هم ساخت <br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر برجسته </b></font><br><b>ملزومات مهرسازی برجسته</b> <br>یک سال گارانتی فول <br>از 130 هزار تومان<br><br>09192510283<br>09124526223<br><br></font></div>